top of page
Analysing Data

Faaliyet Alanlarımız ve Hizmetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız: Hizmetler

Yönetim Danışmanlığı

Günümüz ekonomisinde şirketlerin oldukça esnek bir yapıda olmaları gerekmektedir. Şirketler, gerekli olan değişime ayak uydurmalı, değişime aç ve açık olmalı ve değişimle birlikte yürüyebilmelidir. Ataman & Partners   olaylara farklı bir pencereden  bakmanızı, yeni iş fırsatlarını yakalamanızı sağlar, şirketinizi, kaynaklarınızı ve risklerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Bu kapsamda Ataman & Partners  müşterilerine pek çok servis sunar:


İç organizasyonun geliştirme

İş süreç analizi ve yeniden yapılandırma

Kurumsal yapılandırma

Bilanço yönetimi

Bütçeleme  sistemlerin geliştirilmesi

Risk yönetimi

Operasyonel risk yönetimi

Hızlı ve etkin iletişim

Yönetim raporlama sistemleri

Denetim ve Kontrol

Sektöre göre uluslararası pazara hazırlık

Karar verme süreci yönetimi

Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi servisi

Finansal kaynak alanlarını artışı

Maliyeti azaltacı çalışmalar

Sektöre göre ciro artış önerileri

Stratejik ortaklıkların değerlendirilmesi

Şirket Karlılık ve Maliyet Analizlerine Yönelik Raporlar

Büyüme ve ortaklık  planları incelemesi

Finansal Danışmanlık

Ataman&Partners  müşterilerinin etkin finans yönetimi için dış kaynağa ihtiyaç  doğduğunda,  doğru dış kaynak yönetimi ile firmaların  ihtiyaçlarını tespit eder ve onlara uygun finansal kaynak sağlayacak finans kuruluşları ile ilişkilerini  yönlendirir ve yönetir.  Mali tablolarına yönelik denetimler ve kontroller ile daha etkin ve verimli gelir-gider dengesinin oluşturulmasına yönelik destekler sağlar. Müşterilerinin,  finans yapısının güçlenmesine ve dolayısıyla operasyonların sürdürülebilir kılınmasına yardımcı olur.

Bu kapsamda müşterilere pek çok hizmet sağlanır;

Portföy yönetimi

Finans piyasalarını hakkında analiz

Bilanço analizi

Nakit akışı ve bütçe planlamaları

Finans kuruluşları ile (Banka, Faktoring, Leasing, Sigorta vb.)  ilişkilerin yönetiminin sağlanması

Hukuk Danışmanlığı

Ataman&Partners olarak uzman danışmanlarımız ile müşterilerimize hukuki  sorunlarının doğru tanımlanması, pratik ve etkin  bir şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla hukuki danışmanlık, uzlaşma gibi hizmetler verilir.

Bu kapsamda sağlanan hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir;

Ticari uyuşmazlıklar ve çözüm yolları

Hukuki görüş hazırlanması

Ticari sözleşme hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi

Arabuluculuk hizmetleri

Hakemlik

KVKK kapsamında tâbi olunan yükümlülüklerin tespiti, müşteriler veya iş ortakları ile yapılması gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale gelmesi için  danışmanlık hizmeti verilmesi

Risk Yönetimi

Ataman&Patners olarak müşterilerimize; ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ortamın sağladığı fırsat ve riskleri analiz etmek suretiyle, finansal ve mutlak  risklerin azaltılması, önlenmesi veya fırsata dönüştürülmesi, rekabet ve iş sürekliliğini sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Risk yönetim sürecinin oluşturulması

  • Piyasa ve kredi risklerinin incelenmesi

  • Sermaye,nakit akışı kur risklerinin incelenmesi

  • Satın alma ,muhasebe ve finasal tabloların incelenmesi

  • İç kontrol sistemlerinin verimliğini sağlamak

  • Teknoloji ve veri risklerinin incelenmesi

hizmetleri sunulur.​

Faaliyet Alanlarımız: Hoş Geldiniz

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Ataman&Partners olarak müşterilerimizin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak, rekabet gücünü artırmak için Teknolojik dönüşüm konusunda strateji belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi ile güvenlik, zorunlu olunan  uygulama ve kanun uyumları konusunda ihtiyaçların giderilmesine  yardımcı oluyoruz.


Bu kapsamda Ataman &Partners müşterilerine pek çok servis sunuyoruz;

Müşteriye  özel ürün bazlı  proje danışmanlığı

Teknoloji ve çözüm hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Hizmetleri

Müşteriye  özel ürün bazlı  proje danışmanlığı

Teknoloji ve çözüm hizmetleri

 Bulut güvenliği hizmetleri

Mevzuata uyum hizmetleri

İş sürekliliği Hizmetleri

Siber güvenlik ölçüm ve izleme

Faaliyet Alanlarımız: Hoş Geldiniz
bottom of page